Autismeforeningen i Norge

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose (ASD). 

Vår visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Foreningen ble opprettet i 1965 og er nøytral med hensyn til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

I 2023 er vi cirka 9000 medlemmer og er en forening som har stor medlemsvekst. 

AiN er en sammenslutning av personer med en autismespekterdiagnose, foreldre, foresatte, familie, fagfolk og andre interesserte. 

AiNs formål er å drive:

  •  Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet.
  • Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygging av psykiske tilleggsvansker.
  • Opplysningsarbeid for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept.
  • Interessepolitisk arbeid for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet.

AiN er en demokratisk forening både lokalt og sentralt. 

Våre styringsorganer er: 

  • Landsmøte 
  • Ledermøte 
  • Sentralstyre
  • Lokallag

Foreningen er organisert ved et sentralstyre som leder foreningen. Sekretariatet holder til i Oslo, med flere ansatte, som jobber med den daglige driften og veiledning. 

Autismeforeningen i Norge har også flere råd og komitéer.

Vi har ressursgruppa for voksne som består  av personer som selv har ASD.

Vi har også et Faglig råd som består av frivillige fagpersoner som bistår foreningen med rådgivning.

Vi har 19 lokallag som driftes av frivillige tillitsvalgte. 

Lokallagene står for store deler av foreningens medlemsrettede aktiviteter. Aktivitetene kan være samtalegrupper, turer, pizzakvelder eller bowling.

Lokallagene jobber også med kurs, interessepolitikk lokalt, er aktive brukermedvirkere, og driver likepersonsarbeid.

Vårt likepersonsarbeid er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen. En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen lytter, gir informasjon og veiledning.

Bli medlem hos oss!

Gjennom medlemskapet støtter du foreningens arbeid og du får mulighet til å delta og bidra i ditt lokallag.

Sammen jobber vi for varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Finn ut hvordan du kan bli medlem på autismeforeningen.no. 

Velkommen til oss!

Del: