Aktivitetssenter

De fleste kommunene tilbyr dagtilbud i form av et slags aktivitetssenter til pasienter/brukere over skolealder med funksjonsnedsettelse

Del: