Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK er alle andre måter å kommunisere ansikt til ansikt på, enn talespråk.

Del: