Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV.

Del: