ASD og mental helse

Mennesker med ASD er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre

Del: