Kriminalitet, rus og vold

Pasienter med ASD og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter.

Del: