Barnehage, autisme og spesialpedagogisk hjelp

Allerede i småbarnsalder føler noen foreldre at det er noe som er annerledes med barnet sitt. 

Del: