Barneskole

Når en ASD blir stilt mens barnet går i barnehagen, er det viktig å starte forberedelsene tidlig for å sikre en god overgang til skolen.

Del: