Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en måte å organisere omsorgstjenester på og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. 

Del: