Diagnostisering

Utredning gjøres i spesialisthelsetjenesten, oftest ved sykehusenes avdelinger for habilitering eller psykisk helse.

Del: