Døgnklokke

En døgnklokke beskriver hverdagen når du skal skrive søknad om avlastning, hjelpestønad etc. for å dokumentere hva man bruker tid på.

Del: