Sosiale forståelsesvansker

Å ha ASD gjør kommunikasjon og samhandling vanskelig, noe som kan resultere i misforståelser.

Del: