Forvaltningsloven

Forvaltningslovens regler gjelder for alle avgjørelser om tildeling av tjenester og andre ytelser fra det offentlig er ”enkeltvedtak”

Del: