Fullmakt

Fullmakt er for personer som er samtykkekompetent i det enkelte spørsmålet det skal gis fullmakt til.

Del: