Overganger

Overganger kan være sårbare situasjoner og det er derfor viktig at en har tenkt igjennom hvordan en kan trygge barnet.

Del: