Sanser og sensitivitet

Sansemessig følsomhet hos personer med ASD kan være annerledes enn hos personer uten ASD

Del: