Ungdomsskole

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett på et trygt og godt skolemiljø.

Del: