Autismespekterdiagnose (ASD)

ASD er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som påvirker kommunikasjon, sosialt samspill og atferd. Personer med ASD kan oppleve utfordringer med å forstå og tolke sosiale signaler og uttrykke seg verbalt og non-verbalt. Her finner du blant annet informasjon generelt om ASD, diagnostisering, forståelsesvansker og forskjellen mellom jenter og gutter.