Autismespekterdiagnose (ASD)

ASD er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som påvirker kommunikasjon, sosialt samspill og atferd. Personer med ASD kan oppleve utfordringer med å forstå og tolke sosiale signaler og uttrykke seg verbalt og non-verbalt. Her finner du blant annet informasjon generelt om ASD, diagnostisering, forståelsesvansker og forskjellen mellom jenter og gutter.

Hva er ASD?

Autisme er en nevroutviklingsdiagnose som forekommer hos barn, unge og voksne.

Les mer
Diagnostisering

Utredning gjøres i spesialisthelsetjenesten, oftest ved sykehusenes avdelinger for habilitering eller psykisk helse.

Les mer
Sosiale forståelsesvansker

Å ha ASD gjør kommunikasjon og samhandling vanskelig, noe som kan resultere i misforståelser.

Les mer
Jenter og ASD

Autisme kan utarte seg ulikt for jenter og gutter 

Les mer
Autisme, hva nå?
Les mer