Autisme, hva nå?

Etter at man har fått en autismespekter diagnosen er det individuelt hvilke tanker og følelser man har.

Vi har laget en kort film om det å få en autismespekterdiagnose (ASD). Dersom du foretrekker å lese fremfor å se film, ligger ligger informasjonen under filmen.

Noen føler seg overveldet, overrasket og beskriver at de trenger tid til å nærmest bli kjent med seg selv på nytt og har mange spørsmål.

Andre føler seg lettet, flere beskriver  at brikker falt på plass og at de endelig har fått svar på spørsmål de har lurt på gjennom hele livet.

Det er et personlig valg om man vil si  “jeg har autisme”,” jeg er en person på autismespekteret” eller er “Jeg er autist”. 

Vi vet også at det kan være forskjellige følelser og tanker rundt diagnosen ut fra hvilket perspektiv man har. Det kan være utfra om man selv har diagnose, er forelder, søsken, eller nærperson. Alder, tilleggsvansker, kognitive evner, hjelpebehov og livssituasjon har også innvirkning. 

Det å utvikle kunnskap og forståelse om seg selv som person og hvordan diagnosen kan påvirker eget liv, er viktig. Ingen med ASD har de samme symptomene eller utfordringene når det gjelder diagnosen eller i hverdagen ellers. De løsningene som fungerer for en person, vil ikke være de samme for andre. Det kan være vanskelig å få en på plass en forståelse av hva som er viktig for å mestre hverdagen uten hjelp og støtte.

Det er store variasjoner i utredning og oppfølging ut fra hvor man bor. Lav kunnskap og kompetanse om autisme fører til manglende nødvendig forståelse, tilrettelegging og  tiltak.

Det er vanskelig å få oversikt over tjenestene, hvem som har ansvaret og hvilke rettigheter man har. Mange opplever å ikke få de tjenestene de har behov for og krav på. Det er krevende for personer med ASD og familiene deres å få rett hjelp til rett tid. Mange kan begynne å tvile på seg selv, sin omsorgskompetanse og kjenne på fortvilelse og isolasjon.

Du er ikke alene.

En måte å unngå sosial isolasjon på er å bli med på arrangementer i regi av lokallag i Autismeforeningen. Selv om ingen med ASD er like, så kan man delta på aktiviteter som er tilrettelagt for ASD. Dette er ofte fine arenaer til å møte andre i samme situasjon. Det kan være kurs, samtale- og aktivitetsgrupper for de med diagnose, foreldre, søsken eller hele familien. Her kan man dele erfaringer og lære av hverandre og oppleve mestring sammen.

Hvis du vil finne ut mer gå inn på autismeforeningen.no eller autismekunnskap.no.

Håper vi sees!

Del: