Rettigheter og ytelser

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter man har og mange mister oversikten over hvilke ulike hjelpetiltak og støtteordninger som finnes. På disse sidene finner du informasjon om hvilke støtteordninger som kan være aktuelle for mennesker med Autismespekterdiagnose.

Kommunale tjenester og ytelser

Døgnklokke
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Omsorgsstønad
HC-parkering
Ledsagerbevis

Les mer
Representasjon og vergemål

Fremtidsfullmakt
Fullmakt
Legalfullmakt
Vergemål

Les mer
Saksbehandlingsregler

Advokatbistand
Forvaltningsloven
Grunnbeløpet
Pasient- og brukerrettigheter
Saksbehandling i NAV-saker

Les mer
Ytelser fra NAV

Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad
Uføretrygd

Les mer
Nettsider med hjelpemidler
Les mer