Rettigheter og ytelser

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter man har og mange mister oversikten over hvilke ulike hjelpetiltak og støtteordninger som finnes. På disse sidene finner du informasjon om hvilke støtteordninger som kan være aktuelle for mennesker med Autismespekterdiagnose.