Saksbehandlingsregler

Advokatbistand

Når man har fått avslag på noe man har søkt om, kan det være lurt å vurdere å benytte seg av advokathjelp i klage eller ankeomgangen. 

Les mer
Forvaltningsloven

Forvaltningslovens regler gjelder for alle avgjørelser om tildeling av tjenester og andre ytelser fra det offentlig er ”enkeltvedtak”

Les mer
Grunnbeløpet

Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelser etter folketrygdloven.

Les mer
Pasient- og brukerrettigheter

Om saksbehandlingsreglene i pasient- og brukerrettighetsloven

Les mer
Saksbehandling i NAV-saker

Generelt om saksbehandling

Les mer
Del: