Representasjon og vergemål

Den som ikke selv kan ivareta sine interesser, kan få oppnevnt verge. Vergen er i praksis en offentlig oppnevnt fullmektig – som kan ha som oppgave å bistå i forhold til økonomi og / eller i forhold til det offentlige tjenesteapparatet.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et slags privat alternativ til vergemål.

Les mer
Fullmakt

Fullmakt er for personer som er samtykkekompetent i det enkelte spørsmålet det skal gis fullmakt til.

Les mer
Legalfullmakt

Nærstående sin automatiske fullmakt

Les mer
Vergemål
Les mer
Del: