Representasjon og vergemål

Den som ikke selv kan ivareta sine interesser, kan få oppnevnt verge. Vergen er i praksis en offentlig oppnevnt fullmektig – som kan ha som oppgave å bistå i forhold til økonomi og / eller i forhold til det offentlige tjenesteapparatet.

Del: