Nettsider med hjelpemidler

Kunnskapsbanken til NAV inneholder informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging. Her finner du blant annet følgende temaer;

Apper, Arbeid og utdanning, bevegelse, bil, bolig, kognisjon, kommunikasjon (ASK), lese- og skrivestøtte, produkter, skole og barnehage og tolk.

Det finnes også oversikt over forskjellige kurs (webinarer og E-læring), samt noen produktvideoer.

www.kunnskapsbanken.net

Hjelpemiddeldatabasen inneholder informasjon om NAVs rammeavtaler. Her finner du blant annet følgende temaer;

Forslag til hjelpemidler for utvalgte målgrupper som barn, kognisjon, syn og hørsel.

Det er også informasjon om hjelpemidler som er delt inn i produktgrupper, som for eksempel; undervisning og trening av ferdigheter, egenomsorg og personlig pleie, kommuniksjon, arbeids- og fritidsaktiviteter, tilpasning av bolig.

www.hjelpemiddeldatabasen.no / finnhjelpemiddel.nav.no

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får anledning til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
Man finner informasjon om blant annet;

Spesialpedagogikk med underpunkt om autismespekterforstyrrelser hvor man kan finne kurs, tjenester om tiltak og tilrettelegging og læringsressurser (verktøy, læremidler og teknologi), inkludering i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Det finnes også informasjon om overganger, tidlig innsats, skolefravær og teknologi.
Det finnes også en telefontjeneste som heter «Spør oss» hvor de kan veilede foreldre om det spesialpedagogiske støttesystemet.

www.statped.no/spor-oss / www.statped.no/autisme

Del: