Ytelser fra NAV

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV.

Les mer
Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønd

Hjelpestønad er for deg som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt tilstand. 

Les mer
Uføretrygd
Les mer
Del: