Kommunale tjenester og ytelser

Døgnklokke

En døgnklokke beskriver hverdagen når du skal skrive søknad om avlastning, hjelpestønad etc. for å dokumentere hva man bruker tid på.

Les mer
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en måte å organisere omsorgstjenester på og er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. 

Les mer
Omsorgsstønad

Formålet med omsorgsstønad er å bidra til at personer som trenger hjelp i dagliglivet kan få dette av pårørende eller andre nærstående. 

Les mer
HC-parkering

Man kan kvalifisere for HC-parkering dersom man har autismespekterdiagnoser med tilleggsvansker. 

Les mer
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunne

Les mer
Støttekontakt
Les mer
Del: