Kriminalitet, rus og vold

Pasienter med autismespekterdiagnose (ASD) og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter.

I 2018 ble det laget en håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer. Du kan laste ned håndboken her: Håndbok til støtte for rusbehandling

I tillegg har Sissel Berge Helverschou, PhD og psykologspesialist, NevSom skrevet et notat til NOU 2020: Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom: Kriminalitet, rus og vold hos mennesker med ASD – notat til NOU 2020:1

Del: