Sanser og sensitivitet

Forskning viser at mange med autismespekterdiagnose (ASD) kan være svært sensitive overfor stimuli som for eksempel lyd, lys, lukt, smak og berøring.

Sansemessig følsomhet hos personer med autismespekterforstyrrelse (ASD) kan være annerledes enn hos personer uten ASD. Mange individer med ASD opplever forskjellige former for sansemessige utfordringer, inkludert overfølsomhet eller underfølsomhet i en eller flere sanser.

Noen mennesker med ASD kan være hypersensitive eller overfølsomme overfor visse sanseopplevelser. Dette betyr at de kan ha en sterk reaksjon på stimuli som andre mennesker oppfatter som nøytrale eller ikke plagsomme. For eksempel kan de være veldig sensitive overfor sterkt lys, høye lyder, berøring, lukt eller smak. Disse stimuliene kan oppleves som ubehagelige, smertefulle eller overveldende, og kan føre til stress, angst eller irritabilitet. Som et resultat kan personer med ASD forsøke å unngå eller begrense eksponeringen for slike sanseopplevelser.

På den annen side kan noen personer med ASD være hyposensitive eller underfølsomme overfor visse sanseopplevelser. Dette betyr at de kanskje ikke registrerer eller reagerer like sterkt på sansestimuli sammenlignet med andre mennesker. For eksempel kan de ha høy smerteterskel, være mindre følsomme for varme eller kulde, eller ha begrenset reaksjon på visuelle eller auditive signaler. Denne underfølsomheten kan føre til at de søker ut sterke sanseopplevelser for å oppnå tilstrekkelig stimulering.

Den sansemessige følsomheten hos personer med ASD kan påvirke hvordan de opplever verden og hvordan de responderer på ulike situasjoner. For eksempel kan en person med overfølsomhet for lyder bli overveldet eller distraheret i støyende omgivelser som supermarkeder eller offentlige steder. En person med overfølsomhet for berøring kan ha vanskeligheter med å bruke klær med bestemte teksturer eller kan unngå fysisk kontakt.

Disse sansemessige forskjellene kan også påvirke hverdagslivet til personer med ASD. For eksempel kan de ha spesifikke behov når det gjelder miljøtilpasninger, som å skape et rolig og tilrettelagt rom for å redusere overstimulering eller for å oppmuntre til stimulering for underfølsomhet. De kan også trenge hjelpemidler eller strategier for å regulere sanseopplevelser, for eksempel støyreduserende hodetelefoner eller sensoriske avlastningsmetoder.

Det er viktig å merke seg at sansemessig følsomhet varierer fra person til person med ASD. Noen mennesker kan ha spesifikke sanseutfordringer, mens andre kan ha kombinasjoner av over- og underfølsomhet i forskjellige sanser. Å forstå og ta hensyn til disse individuelle forskjellene kan være avgjørende for å skape et støttende og tilrettelagt miljø

Hypersensitivitet og hyposensitivitet
Hypersensitivitet innebærer en overfølsomhet for sansestimuli, hvor selv vanlige sanseopplevelser kan oppleves som overveldende og ubehagelige. Hyposensitivitet derimot, innebærer en underfølsomhet for sansestimuli, hvor mer intens stimulering er nødvendig for å oppleve sanseinntrykk.

Sansemessig følsomhet kan påvirke ulike aspekter av livet til personer med ASD. Hypersensitivitet kan føre til økt stress og angst, og begrense deltakelse i sosiale aktiviteter eller offentlige steder. Hyposensitivitet kan påvirke oppmerksomhet og læring, og kan også føre til risikofylt atferd på grunn av søken etter intens stimulering.

Del:
Persepsjonsvansker:
annerledes sanseopplevelser, uvanlige sensoriske erfaringer, hyper/hypo-sensitivitet

- Lyd

- Fysisk kontakt og berøring

- Lys, synsinntrykk

- Lukt

- Smak

- Beregning av retning, tid, egne krefter