Arbeidsliv

Aktivitetssenter

De fleste kommunene tilbyr dagtilbud i form av et slags aktivitetssenter til pasienter/brukere over skolealder med funksjonsnedsettelse

Les mer
Kollega

Tips til deg som arbeider med en kollega med autisme

Les mer
Del: