Legalfullmakt

Nærstående sin automatiske fullmakt

Nærstående vil direkte etter loven ha rett til å representere et familiemedlem som ikke selv kan ivareta sine anliggender. Representasjonsretten er avgrenset til økonomiske forhold knyttet til bolig og daglig underhold.

Hvem får denne fullmakten?

Som nærstående regnes følgende personer som er over 18 år, og som ikke selv er under vergemål:

  1. Ektefelle eller samboer
  2. Barn
  3. Barnebarn
  4. Foreldre

Slik representasjon forutsetter at andre nærstående har frasagt seg eventuell tilsvarende rett og at det ikke er oppnevnt verge eller foreligger fremtidsfullmakt.

Vergemålsloven § 94

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9/KAPITTEL_10#§94

Vergemålsportalen om Legalfullmakt

https://www.vergemal.no/legalfullmakt.447515.no.html

Del: