Døgnklokke

Autismeforeningen i Norge anbefaler bruk av en døgnklokke for å beskrive hverdagen når du skal skrive søknad om avlastning, hjelpestønad etc. for å dokumentere hva man bruker tid på. Dette er et systematisk oppsett som tar for seg alle sider av oppgavene som utføres og omsorgen som gis for å oppnå deltakelse i samfunnet.

Vi ønsker å gi en oversikt over områder der pårørende til barn, unge og voksne med ASD ofte har en omsorgsrolle som innebærer ulike oppgaver. Målet er at personen med ASD skal oppnå likestilling, likeverd og deltakelse i samfunnet.

Personer med ASD kan ha/har ofte behov for bistand på flere områder på grunn av de sosiale, pedagogiske (forberede, struktur, oversikt), kognitive, kommunikasjonsmessige og/eller atferdsmessige konsekvensene av diagnosen. Personer med ASD kan også ha andre sammensatte behov som omfatter fysisk, medisinsk og psykisk hjelp.

Autismeforeningen i Norge anbefaler bruk av en døgnklokke for å beskrive hverdagen. 

Dette er et systematisk oppsett som tar for seg alle sider av oppgavene som utføres og omsorgen som gis for å oppnå deltakelse i samfunnet. Døgnklokken kan skrives som en klokkeform eller i et skjema. Det er viktig å synliggjøre forskjellene i oppgaver knyttet til barn, unge og voksne med ASD i sammenligning med en person uten diagnose.

Start på et bestemt klokkeslett om morgenen og gå gjennom dagen minutt for minutt, time for time. Beskriv de ulike oppgavene og tidfest dem. Hvordan ser uken/måneden/året ut? Vær presis og detaljert i beskrivelsen slik at mottakeren får best mulig forståelse for hva det dreier seg om. Husk å beskriv forskjellene på hverdag, helg og fridager.

Det kan være nyttig å få bekreftelse på beskrivelsen fra en fagperson som kjenner personen med diagnosen og familien.  Dette kan være fagpersoner på skolen, legen eller spesialisthelsetjenesten. 

Snakk gjerne også med andre som har erfaring på området.

Del: