HC-parkering

Parkeringsbevis gjelder ikke bare fysiske funksjonsnedsettelser. Man kan kvalifisere dersom man har autismespekterdiagnoser med tilleggsvansker. Søknaden må være godt begrunnet, og det lønner seg å ha legeerklæring fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Kommunene har normalt egne skjemaer som fylles ut når det søkes om HC-tillatelse. Det er viktig å notere seg at de har en begrenset virkningstid og det må søkes ny tillatelse i god tid før tiden løper ut. Mange opplever å få parkeringsbot når de bruker tillatelse som er løpt ut.

Del:
Parkeringsbevis gjelder ikke bare fysiske funksjonsnedsettelser. Man kan kvalifisere dersom man har autismespekterdiagnoser med tilleggsvansker.