Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Du finner søknadsinformasjonen på kommunens nettsider. Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre som trenger støtte og hjelp til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. 

Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, så kan du ta kontakt med kommunen der du bor.

Å ha støttekontakt i seg selv er gratis. Men du må regne med å dekke utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat og så videre. Med et ledsagerbevis kan støttekontakten din få gratis eller billigere inngang mange steder. 

Støttekontakten kan for eksempel komme hjem til deg, drive med aktiviteter der, bli med på kafé, kino eller idrett. En viktig funksjon kan være å fungere som ”døråpner”. For mange kan det være en nyttig og god mestring å gjøre aktiviteter uten nærpersoner. Brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring er en selvfølge.

Sitat ”For oss var det så fint at ungdommen kunne komme hjem og fortelle om opplevelser og aktiviteter uten at vi foreldrene hadde vært med. Det er jo slik det er å være ungdom”

Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Organiseringen av støttekontakter gjøres forskjellig rundt om i Norge. Det skal være en individuell vurdering av hva som passer best for den enkelte.

Det er individuelt hvem som er støttekontakt, det stilles ingen krav til utdanning eller erfaring, men det kreves politiattest. Likeverdig trivsel og at personen og støttekontakten har en god kjemi og føler seg trygge sammen er viktig. Mange finner gode støttekontakter i nettverket sitt. 

I søknaden må det komme tydelig frem hva du trenger hjelp til og dine ønsker for antall timer. Det er lurt å beskrive hvilke interesser du har og hva du trenger for å ha en fritid “på lik linje” med andre på samme alder.

Etter du har søkt har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget søknaden eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette begrunnes i vedtaket. Du skal også få informasjon om hvordan du klager, samt klagefrist.

En eventuell klage skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken din på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen din til følge, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Husk at det er lurt å søke ledsagerbevis, det kan du lese om her.

Støttekontakt – Helsenorge

Del: