kommunikasjon

ressurs

sensorisk

utfordringer

tenker

Autismespekteret
Hva lurer du på?

mangfoldig

livskvalitet

livslang

mestring

smiler

unik

CRPD

samfunn

inkludering

skjerming

tilrettelegging